Høstfest 2021

 

Aktievitetsudvalget i Strandby arrangerer hvert år Høstfest.

I år foregår Høstfesten den 2. oktober 2021, 18 - 01.