Høstfest 2022

 

Aktievitetsudvalget i Strandby arrangerer hvert år Høstfest.

I år foregår Høstfesten lørdag den 1. oktober 2022, kl. 18 - 01.

Program kommer senere.