Ordensregler

 

VI HAR ET FÆLLES ANSVAR for at passe på Strandbyhallen, således at den også er pæn og indbydende for de næste gæster. Vi forventer derfor, at vores brugere er meget opmærksomme på at bevare de gode forhold.

 

Udesko, samt sko med sorte såler, er ikke tilladt på halgulvet og i baderum.

 

Fodboldstøvler må ikke benyttes i omklædningsrum.

 

Flasker og glas må ikke medbringes i hal og omklædningsrum.

 

Strandbyhallen (incl. cafeteria og omklædningsrum) er røgfrit område. Al rygning foregår udenfor. De opstillede spande bruges til skod.

 

Når hallen forlades skal det sikres, at lyset er slukket og at alle yderdøre er låst.

 

Hallen og øvrige lokaler skal afleveres i samme stand, som de er modtaget i.

 

Hallen skal ved aktivitetsskift bringes tilbage til grundopstilling, hvilket bl.a. vil sige:

 

 

 

 

 

 

Alle beskadigelser af hallen meddeles straks hallens bestyrelse, så de kan blive repareret.

 

Alle beskadigelser herunder hærværk, der ikke kan betragtes som slid, skal ligeledes meddeles til hallens bestyrelse og erstattes.

 

Når hallen benyttes skal der altid være en ansvarlig leder (fx. bestyrelsesmedlem, træner, holdleder o.lign.) til stede som:

 

 

 

 

Alt dette kan siges meget kort:

 

 

 

Strandbyhallen må i øvrigt kun benyttes, når den på forhånd er booket.