Ordensregler

VI HAR ET FÆLLES ANSVAR for at passe på Strandbyhallen, således at den også er pæn og indbydende for de næste gæster. Vi forventer derfor, at vores brugere er meget opmærksomme på at bevare de gode forhold.

Udesko, samt sko med sorte såler, er ikke tilladt på halgulvet og i baderum.

Fodboldstøvler må ikke benyttes i omklædningsrum.

Flasker og glas må ikke medbringes i hal og omklædningsrum.

Strandbyhallen (incl. cafeteria og omklædningsrum) er røgfrit område. Al rygning foregår udenfor. De opstillede spande bruges til skod.

Når hallen forlades skal det sikres, at lyset er slukket og at alle yderdøre er låst.

Hallen og øvrige lokaler skal afleveres i samme stand, som de er modtaget i.

Hallen skal ved aktivitetsskift bringes tilbage til grundopstilling, hvilket bl.a. vil sige:

  • bander, håndboldmål mv. skal være sat på plads,
  • redskaber, bolde mv. skal være på plads på deres respektive pladser,
  • affald, flasker m.v. fjernes fra hallen, omklædningsrum og cafeteria og puttes i affaldssække,
  • halgulvet rengøres for diverse fjerstumper og andet fnuller/affald,
  • spild af vand, drikke mv. og fedtede pletter på halgulvet tørres op/vaskes af.

Alle beskadigelser af hallen meddeles straks hallens bestyrelse, så de kan blive repareret.

Alle beskadigelser herunder hærværk, der ikke kan betragtes som slid, skal ligeledes meddeles til hallens bestyrelse og erstattes.

Når hallen benyttes skal der altid være en ansvarlig leder (fx. bestyrelsesmedlem, træner, holdleder o.lign.) til stede som:

  • er ansvarlig for at ordensreglementet bliver overholdt,
  • har kompetence til at formene uvedkommende adgang,
  • rapporterer om evt. skader og andet, som halbestyrelsen skal have rettet.

Alt dette kan siges meget kort:

  • Hallen forlades i samme stand, som da I kom og helst bedre.
  • Der er ingen som bryder sig om at komme til en uryddelig og uhumsk hal.

Strandbyhallen må i øvrigt kun benyttes, når den på forhånd er booket.